Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü  
SAĞLIK BAKANLIĞI
KEMER KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
BEYAZ KOD ALO 133
MHRS
e-Nabız
KEMER DEVLET HASTANESİ
NÖBETÇİ ECZANELER
AİLE HEKİMİM KİM?
E-HİZMETLER
PERSONEL HABERLERİ
icon Kemer Devlet Hastanesi'nde görevli personelimiz Sağlık Teknikeri Servet Serpil Baydar'ın doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz.
10.207.2.1
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Aile Hekimliği 2018 Yılı 10.Ek Yerleştirmeye Esas Son Liste
2 15 EKİM DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ
3 2018 Yılı Eylül Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
4 2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
5 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
6 Direkt Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu Hk.
7 Gebe Okulu Genelgesi Yayınlandı
8 Aile Hekimliği 2018 Yılı 10.Ek Yerleştirme
9 Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov Ziyareti
10 1-7 Ekim Emzirme Haftası
11 2018 Yılı 2.Dönem ASM-AHB İzleme-Değerlendirme-Denetim Duyuruları
12 Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)
13 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017 Haber Bülteni
14 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
15 29 Eylül Dünya Kalp Günü
16 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi
17 AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN 2018 YILI 2. DÖNEM OLAĞAN İZLEME VE DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA
18 Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Kursları Hakkında
19 Özel Sağlık Tesisleri Sıralı Başvuru Listesi ve İlgili Dosyaları
20 Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu
21 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
22 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen Belgeler
23 Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Türkiye'de Çalışmak İsteyenlerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler
24 Uzmanlık Eğitimini İngiltere'de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
25 Uzmanlık Eğitimini Norveç'te Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
26 Uzmanlık Eğitimini Almanya'da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
27 Uzmanlık eğitimini Macaristan'da tamamlamış olanlardan istenen belgelerUzmanlık Eğitimini Macaristan'da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
28 Uzmanlık Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
29 2. Nüsha Tıp Diploması İsteyen Hekimlerden İstenen Belgeler
30 2. Nüsha Uzmanlık Belgesi Çıkarmak İsteyen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler
31 Yabancı Uyruklu İken T.C. Vatandaşlığına Geçen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler
32 Uzmanlık Belgesi Tescili İçin İstenen Belgeler
33 Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Üürnlerin Kaydı Hakkında Genelge (Tüm Sağlık Tesislerinin Dikaktine)
34 Özel Sağlık Tesisleri Başvuruları
35 Tüm Kamu, Özel, Üniversite Hastanelerin Dikkatine (Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı)
36 Dış Kalite Değerlendirme Programı (DKD) Hk.
37 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
38 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
39 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı
40 GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler
41 E-Nabız Veri Gönderimleri
42 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
43 Saç Ekimi Uygulamaları
44 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
45 Diyaliz Eğitim Başvuruları
46 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
47 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
48 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
49 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
50 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
51 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
52 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
53 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
54 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
55 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
56 Görüntü Paylaşım Platformu
57 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
58 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
59 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
60 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
61 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
62 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
63 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
64 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
65 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
66 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
67 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
68 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
69 Renkli Reçete Sistemi
70 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
71 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
72 Çalışan Motivasyonu
73 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
74 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
75 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
76 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
77 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
78 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
79 Hasta Mahremiyeti
80 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
81 Mor ve Turuncu Reçeteler
82 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
83 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
84 Denetimli Serbestlik
85 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
86 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
87 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
88 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
89 Diyaliz Eğitimleri
90 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
91 Yardım Toplama Hakkında
92 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
93 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
94 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
95 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
96 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular