Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2018 Yılı 2. Ek Yerleştirmeye Esas Son Liste
2 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
3 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
4 2018 Yılı 2. Ek Yerleştirmeye Müracaat Edenlerin Listesi
5 Sağlıkta Kadın Çalışanlar Fotoğraf Yarışması
6 Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları
7 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
8 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
9 Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Birimi Tarafından Denetimde Serbestlik Müdürlüğünde Sağlıklı Beslenme Eğitimi Yapıldı
10 Böbrek Hastalığı ve Tuz Tüketimi Eğitimi
11 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
12 Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Tarafından Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Eğitimi Yapıldı
13 Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı
14 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
15 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
16 Aile Hekimliği 2018 Yılı 2. Ek Yerleştirme
17 Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri Çocuk İhmal ve İstismarı Vakaları Bildirimi
18 Akılcı Antibiyotik Kullanımı Medya Kampanyası
19 2018 Yılı Ocak Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
20 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
21 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
22 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
23 Renkli Reçete Sistemi
24 2018 Yılı 1. Ek Yerleştirmeye Müracaat Edenlerin Listesi
25 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
26 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
27 KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN PERSONELLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
28 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
29 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
30 Çalışan Motivasyonu
31 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
32 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
33 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
34 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
35 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
36 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
37 Hasta Mahremiyeti
38 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
39 Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
40 Mor ve Turuncu Reçeteler
41 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
42 Türk Silahlı Kuvvetlerine Personel ve Öğrenci Temininde Düzenlenecek Raporlar Hakkında Duyuru
43 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyurular.
44 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
45 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
46 Denetimli Serbestlik
47 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
48 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
49 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
50 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
51 Diyaliz Eğitimleri
52 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
53 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
54 Yardım Toplama Hakkında
55 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
56 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
57 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
58 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
59 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
60 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı