Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2017 Yılı 11. Ek Yerleştirmeye Müracaat Edenlerin Listesi
2 2017 YILI SAĞLIK PERSONELİ İL İÇİ KASIM DÖNEMİ TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI
3 Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Oluşturma Etkinliği
4 Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
5 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kronik Durumlar Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği
6 Tütün Denetim Ekiplerine Hizmet İçi Eğitim
7 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kronik Durumlar Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği
8 Hava Meydan Komutanlığından İl Sağlık Müdürlüğüne Plaket
9 Tütün Denetim Ekiplerine Hizmet İçi Eğitim
10 "Spor Yapalım Sağlıklı Olalım" 17.Geleneksel Futbol Turnuvası Başladı
11 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Sınavı
12 Türk Silahlı Kuvvetlerine Personel ve Öğrenci Temininde Düzenlenecek Raporlar Hakkında Duyuru
13 2017 Yılı Aile Hekimliği 11. Ek Yerleştirme
14 14 Kasım 2017 Dünya Diyabet Günü
15 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı
16 2017 Yılı Ekim Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
17 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyurular.
18 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Başlıyor
19 2017 YILI SAĞLIK PERSONELİNİN İL İÇİ KASIM DÖNEM TAYİNİ İLAN METNİ
20 Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı
21 17. Geleneksel Futbol Turnuvası Kuraları Çekildi
22 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
23 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
24 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
25 Denetimli Serbestlik
26 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
27 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
28 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
29 Akılcı İlaç Eğitimleri Devam Ediyor
30 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
31 2017 Yılı 2. Dönem ASM-AHB Denetim Duyuruları
32 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
33 Diyaliz Eğitimleri
34 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
35 2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
36 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
37 Yardım Toplama Hakkında
38 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
39 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
40 İstirahat Raporları (Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
41 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
42 Aşı İle Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklar Sürveyansı Genelgesi 2016/23
43 Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi Genelgesi 2015/18
44 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
45 Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliği
46 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesinde Değişiklik
47 Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları Hakkında
48 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
49 Yabancı Sağlık Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik.
50 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
51 Medikal Estetik Sertifikalı Hekimlerin Uygulama Yetkisi Hakkında Duyuru
52 Renkli Reçete Sistemi
53 Ulusal Sağlık Sistemi Veri Gönderimi
54 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Değişikliği
55 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (Tüm Kamu/Üniversitesi/Özel Sağlık Kuruluşların Dikkatine)
56 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
57 Yatak Sayıları Hakkında
58 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI REHBERİ
59 Organ Nakli Sonrası Takip ve Kontrol Başvurularından İlave Ücret Talep Edilmemesi Hakkında Duyuru
60 E-Nabız Sistemi
61 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Belge Bedelleri
62 2017 TİTCK ÜCRETLENDİRME
63 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınıa Dair Yönetmelik
64 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları
65 Botoks-Dermal Dolgu Yürütmeyi Durdurma Kararı
66 Kapasite Değerlendirme Komisyonu Hk.
67 İstirahat Raporları Hakkında Duyuru
68 Acil Sağlık Hizmet Sunumu
69 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
70 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayı ile yayımlanmıştır.
71 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı
72 Yurtdışına Numune Transfer Etmek Amacıyla Numune Transfer Yazılımı Kullanıma Sunulmuştur.
73 Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri
74 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hk.
75 Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
76 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
77 Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesi. (2014/29 Sayılı Genelge)