Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü  
SAĞLIK BAKANLIĞI
KEMER KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
BEYAZ KOD ALO 133
MHRS
e-Nabız
KEMER DEVLET HASTANESİ
NÖBETÇİ ECZANELER
AİLE HEKİMİM KİM?
E-HİZMETLER
PERSONEL HABERLERİ
icon Kemer Devlet Hastanesi'nde görevli personelimiz Sürekli İşçi (696) Semra Gürcan'ın doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz. icon Kemer Devlet Hastanesi'nde görevli personelimiz Sürekli İşçi (696) Berrin Karayılmaz'ın doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz.
10.207.2.1
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2018 YILI AİLE HEKİMLİĞİ 8. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
2 Kurban Bayramı ve Sağlık
3 2018 Yılı 2. Dönem Minimal Kalite Kriterleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
4 Tüm Kamu, Özel, Üniversite, Hastanelerinin Dikkatine (El Cerrahisi Hizmetleri)
5 Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
6 Kaş-Demre-Finike-Akseki Devlet Hastaneleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
7 Klinik Kalite ve SKS Bilgilendirme Toplantısı
8 2018 Yılı Temmuz Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
9 Sağlık İçin Hareket Et. Fiziksel Aktivite Masa Tenisi Turnuvası
10 2018 YILI TEMMUZ AYI DİYALİZ MERKEZLERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI SONUÇLARI
11 Tüm Kamu, Özel, Üniversite Hastanelerin Dikkatine (Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı)
12 KİST HİDATİK HASTALIĞI
13 S.H. VE Y.S.H. SINIFI DIŞI PERSONELİN 2018 YILI HAZİRAN TEMMUZ DÖNEM TAYİNİ SONUCU
14 Dış Kalite Değerlendirme Programı (DKD) Hk.
15 Sağlık Çalışanları İçin İnsülin Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavileri Kılavuzu
16 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
17 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
18 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı
19 GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler
20 Diyaliz Resertifikasyon Sınav
21 Diyaliz Resertifikasyon Sınav Sonuçları
22 E-Nabız Veri Gönderimleri
23 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
24 Saç Ekimi Uygulamaları
25 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
26 Diyaliz Eğitim Başvuruları
27 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
28 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
29 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
30 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
31 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
32 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
33 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
34 Kızamık- Kızamıkçık Vaka Bildirimi Hk.
35 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
36 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
37 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
38 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hk.
39 Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
40 Görüntü Paylaşım Platformu
41 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
42 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
43 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
44 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
45 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
46 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
47 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
48 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
49 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
50 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
51 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
52 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
53 Renkli Reçete Sistemi
54 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
55 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
56 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
57 Çalışan Motivasyonu
58 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
59 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
60 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
61 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
62 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
63 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
64 Hasta Mahremiyeti
65 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
66 Mor ve Turuncu Reçeteler
67 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
68 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
69 Denetimli Serbestlik
70 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
71 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
72 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
73 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
74 Diyaliz Eğitimleri
75 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
76 Yardım Toplama Hakkında
77 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
78 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
79 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
80 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
81 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular