Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2017 Yılı 10.Ek Yerleştirmeye Müracaat Edenlerin Listesi
2 Klinikte Kan Bileşenleri Kullanımı Eğitim Sempozyumu
3 Dünya Ruh Sağlığı Günü, Orijinal Yoga Sistemiyle Nefes ve Gevşeme Egzersizleri Etkinliği ile Kutlandı
4 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
5 2017 Yılı 2. Dönem ASM-AHB Denetim Duyuruları
6 2017 Yılı Aile Hekimliği 10. Ek Yerleştirme
7 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
8 2017 Yılı Eylül Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
9 Akılcı İlaç Eğitimleri Devam Ediyor
10 Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası Değişti
11 Diyaliz Eğitimleri
12 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
13 2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
14 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
15 Yardım Toplama Hakkında
16 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
17 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
18 İstirahat Raporları (Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
19 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
20 Aşı İle Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklar Sürveyansı Genelgesi 2016/23
21 Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi Genelgesi 2015/18
22 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
23 Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliği
24 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesinde Değişiklik
25 Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları Hakkında
26 Tıbbi Atık Yönetim Planları
27 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
28 Yabancı Sağlık Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik.
29 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30 Medikal Estetik Sertifikalı Hekimlerin Uygulama Yetkisi Hakkında Duyuru
31 Renkli Reçete Sistemi
32 Ulusal Sağlık Sistemi Veri Gönderimi
33 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Değişikliği
34 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (Tüm Kamu/Üniversitesi/Özel Sağlık Kuruluşların Dikkatine)
35 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
36 Yatak Sayıları Hakkında
37 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI REHBERİ
38 Organ Nakli Sonrası Takip ve Kontrol Başvurularından İlave Ücret Talep Edilmemesi Hakkında Duyuru
39 E-Nabız Sistemi
40 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Belge Bedelleri
41 2017 TİTCK ÜCRETLENDİRME
42 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınıa Dair Yönetmelik
43 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları
44 Botoks-Dermal Dolgu Yürütmeyi Durdurma Kararı
45 Kapasite Değerlendirme Komisyonu Hk.
46 İstirahat Raporları Hakkında Duyuru
47 Acil Sağlık Hizmet Sunumu
48 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
49 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayı ile yayımlanmıştır.
50 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı
51 Yurtdışına Numune Transfer Etmek Amacıyla Numune Transfer Yazılımı Kullanıma Sunulmuştur.
52 Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri
53 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hk.
54 Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
55 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
56 Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesi. (2014/29 Sayılı Genelge)