Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2018 Yılı Aile Hekimliği 6. Ek Yerleştirmeye Başvuranların Listesi ve Yerleştirmeye Esas Boş Pozisyonlar Listesinde 22.06.2018 Tarihli Güncelleme
2 2018 Yılı Aile Hekimliği 6. Ek Yerleştirme
3 TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.
4 Diyaliz Resertifikasyon Sınav Sonuçları
5 Bisiklet Dağıtımı ve İşbirliği Protokolü
6 E-Nabız Veri Gönderimleri
7 2018 Yılı Mayıs Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
8 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
9 KEPEZ DEVLET HASTANESİ YANGIN EĞİTİMİ
10 2018-1 Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Alımı Başvuru Değerlendirme Sonucu
11 Sağlık Hizmetleri ve YSH Sınıfı Harici Personelin 2018 Yılı Haziran Temmuz Dönem Tayini Hakkında Duyuru.
12 2018 Yılı Tatil Diyalizi Başvuruları
13 Saç Ekimi Uygulamaları
14 2018 Yılı 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Kurası İlanı
15 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
16 Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Başvuru Süreci
17 Diyaliz Eğitim Başvuruları
18 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
19 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
20 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
21 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
22 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
23 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
24 2018 Yılı 1. Dönem ASM-AHB İzleme- Değerlendirme-Denetim Duyuruları
25 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
26 Kızamık- Kızamıkçık Vaka Bildirimi Hk.
27 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
28 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
29 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
30 AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN 2018 YILI 1. DÖNEM OLAĞAN İZLEME VE DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA
31 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hk.
32 Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
33 Görüntü Paylaşım Platformu
34 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
35 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
36 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
37 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
38 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
39 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
40 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
41 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
42 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
43 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
44 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
45 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
46 Renkli Reçete Sistemi
47 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
48 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
49 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
50 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
51 Çalışan Motivasyonu
52 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
53 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
54 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
55 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
56 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
57 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
58 Hasta Mahremiyeti
59 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
60 Mor ve Turuncu Reçeteler
61 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
62 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
63 Denetimli Serbestlik
64 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
65 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
66 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
67 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
68 Diyaliz Eğitimleri
69 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
70 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
71 Yardım Toplama Hakkında
72 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
73 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
74 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
75 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
76 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular