Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Antalya Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Yatırımları Hız Kazanıyor
2 Akılcı İlaç Toplantıları Devam Ediyor
3 Eczanede Bulundurulması Zorunlu İlaçlar Listesi güncellenmiştir.
4 Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması)
5 Virüs Saldırısına Karşı Tüm Personellerimizin Yapması Gerekenler
6 2017 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama ve Nakil İşlemleri
7 SERTİFİKALI HİPNOZ, APİTERAPİ VE KUPA UYGULAMASI EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR.
8 Tıbbi Atık Yönetim Planları
9 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
10 LOINC Kodları
11 Yabancı Sağlık Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik.
12 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13 Medikal Estetik Sertifikalı Hekimlerin Uygulama Yetkisi Hakkında Duyuru
14 Renkli Reçete Sistemi
15 Ulusal Sağlık Sistemi Veri Gönderimi
16 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Değişikliği
17 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (Tüm Kamu/Üniversitesi/Özel Sağlık Kuruluşların Dikkatine)
18 Anne ve Bebek Sağlığı Geri Bildirim Çalışması
19 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
20 Yatak Sayıları Hakkında
21 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI REHBERİ
22 Organ Nakli Sonrası Takip ve Kontrol Başvurularından İlave Ücret Talep Edilmemesi Hakkında Duyuru
23 E-Nabız Sistemi
24 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Belge Bedelleri
25 2017 TİTCK ÜCRETLENDİRME
26 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınıa Dair Yönetmelik
27 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları
28 Botoks-Dermal Dolgu Yürütmeyi Durdurma Kararı
29 Kapasite Değerlendirme Komisyonu Hk.
30 İstirahat Raporları Hakkında Duyuru
31 Acil Sağlık Hizmet Sunumu
32 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
33 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayı ile yayımlanmıştır.
34 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı
35 Yurtdışına Numune Transfer Etmek Amacıyla Numune Transfer Yazılımı Kullanıma Sunulmuştur.
36 Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri
37 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hk.
38 Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
39 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
40 Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesi. (2014/29 Sayılı Genelge)
41 Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu-Beyan formu