Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
2 Yardım Toplama Hakkında
3 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
4 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
5 İstirahat Raporları (Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
6 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği resertifikasyon programı
7 2017 YILI SP ve YSP SINIFI DIŞI PERSONELİN HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEM TAYİNİ HAKKINDA DUYURU
8 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
9 Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı.
10 Aşı İle Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklar Sürveyansı Genelgesi 2016/23
11 Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi Genelgesi 2015/18
12 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
13 Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliği
14 Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Sonuçları
15 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesinde Değişiklik
16 Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları Hakkında
17 2017 Yılı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Tayin Dönemi Hakkında Duyuru.
18 Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması)
19 Tıbbi Atık Yönetim Planları
20 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
21 Yabancı Sağlık Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik.
22 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23 Medikal Estetik Sertifikalı Hekimlerin Uygulama Yetkisi Hakkında Duyuru
24 Renkli Reçete Sistemi
25 Ulusal Sağlık Sistemi Veri Gönderimi
26 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Değişikliği
27 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (Tüm Kamu/Üniversitesi/Özel Sağlık Kuruluşların Dikkatine)
28 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
29 Yatak Sayıları Hakkında
30 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI REHBERİ
31 Organ Nakli Sonrası Takip ve Kontrol Başvurularından İlave Ücret Talep Edilmemesi Hakkında Duyuru
32 E-Nabız Sistemi
33 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Belge Bedelleri
34 2017 TİTCK ÜCRETLENDİRME
35 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınıa Dair Yönetmelik
36 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları
37 Botoks-Dermal Dolgu Yürütmeyi Durdurma Kararı
38 Kapasite Değerlendirme Komisyonu Hk.
39 İstirahat Raporları Hakkında Duyuru
40 Acil Sağlık Hizmet Sunumu
41 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
42 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayı ile yayımlanmıştır.
43 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı
44 Yurtdışına Numune Transfer Etmek Amacıyla Numune Transfer Yazılımı Kullanıma Sunulmuştur.
45 Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri
46 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hk.
47 Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
48 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
49 Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesi. (2014/29 Sayılı Genelge)