Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü  
SAĞLIK BAKANLIĞI
KEMER KAYMAKAMLIĞI
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
BEYAZ KOD ALO 133
MHRS
e-Nabız
KEMER DEVLET HASTANESİ
NÖBETÇİ ECZANELER
AİLE HEKİMİM KİM?
E-HİZMETLER
PERSONEL HABERLERİ
icon Kemer 2 Nolu (beldibi) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli personelimiz Sürekli İşçi Ahmet Özkan Şenyurt'un doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz.
10.207.2.1
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi
2 2018 YILI 7.EK YERLEŞTİRMEYE ESAS SON LİSTE
3 TEMEL EĞİTİM 2018/ 2 VE HAZIRLAYICI EĞİTİM 2018/1 SINAVLARI SONUÇLARI
4 Şark Çıbanı Mücadelesine Yönelik Bilimsel Çalışma Gerçekleştirildi.
5 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
6 Merkezde Görevlendirilen Geçici İşçilerimizin Eğitimi Tamamlandı
7 2018 Yılı Haziran Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
8 Evde Sağlık Okulu Diploma Töreni
9 Dış Kalite Değerlendirme Programı (DKD) Hk.
10 Avukatlık Unvan Değişikliği Sınavı Başvuruları
11 Sağlık Çalışanları İçin İnsülin Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavileri Kılavuzu
12 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
13 2018 Yılı Aile Hekimliği 7. Ek Yerleştirme
14 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
15 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
16 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı
17 GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler
18 Diyaliz Resertifikasyon Sınav
19 2018 Yılı Aile Hekimliği 6. Ek Yerleştirme
20 Diyaliz Resertifikasyon Sınav Sonuçları
21 E-Nabız Veri Gönderimleri
22 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
23 Sağlık Hizmetleri ve YSH Sınıfı Harici Personelin 2018 Yılı Haziran Temmuz Dönem Tayini Hakkında Duyuru.
24 Saç Ekimi Uygulamaları
25 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
26 Diyaliz Eğitim Başvuruları
27 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
28 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
29 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
30 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
31 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
32 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
33 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
34 Kızamık- Kızamıkçık Vaka Bildirimi Hk.
35 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
36 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
37 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
38 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hk.
39 Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
40 Görüntü Paylaşım Platformu
41 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
42 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
43 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
44 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
45 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
46 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
47 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
48 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
49 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
50 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
51 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
52 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
53 Renkli Reçete Sistemi
54 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
55 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
56 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
57 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
58 Çalışan Motivasyonu
59 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
60 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
61 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
62 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
63 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
64 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
65 Hasta Mahremiyeti
66 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
67 Mor ve Turuncu Reçeteler
68 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
69 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
70 Denetimli Serbestlik
71 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
72 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
73 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
74 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
75 Diyaliz Eğitimleri
76 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
77 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
78 Yardım Toplama Hakkında
79 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
80 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
81 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
82 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
83 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular